Servicecenter Sundsvall

Projekt: Servicecenter Sundsvall
Arkitektkontor: Tyréns
Fastighetsägare: SKIFU
Huvudentreprenör: Picea Bygg AB
Fasadarbeten: Winther Bygg AB
Ytfinishar: FMH 316 CT Black Mirror, Pagoda och FMH 316 BA CT Black, Canvas