Präglade ytor

Vi kan erbjuda ett drygt 20-tal varianter av olika mönsterpräglingar som tillverkas genom kallvalsning av olika metaller i plåtformat eller rullformat (coils). De mönstervalsade produkterna är sedan planade genom efterriktning. Var och en av dessa präglingarna erbjuder olika estetik och funktion. Präglingarna kan med fördel kombineras med olika kulörer och glans.

De olika mönsterpräglingarna ger ett bra skydd mot repor samt fingeravtryck. Vissa präglingar kan även underlätta borttagning av klistermärken och etiketter.

De präglade plåtarna blir styvare och planare än motsvarande plana plåtar vilket innebär att man i vissa fall kan gå ner i godstjocklek, vilket innebär en kostnads- och viktbesparing. Våra präglade och belagda infärgade plåtar kan klippas, bockas, laserskäras, stansas, limmas och nitas som vilken annan rostfriplåt som helst.

Notera Måtten som angivs nedan är standardformaten. Andra format, bredder, längder och tjocklekar kan erbjudas vid förfrågan.

FMH 6WL

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 3,0 mm
Kulör:
Silver | CT | T22

FMH 304 BA Silver 6WL

Exempel på kombinationer av 6WL med olika kulörer och glans

FMH Pagoda

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 1,5 mm
Kulör:
CT | T22

FMH 304 T22 Gold Mirror Pagoda

Exempel på kombinationer av Pagoda med olika kulörer och glans

FMH 13SD

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 1,0 mm
Kulör:
Silver | CT

FMH 304 BA Silver 13SD

Exempel på kombinationer av 13SD med olika kulörer och glans

FMH Paladin

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 0,8 mm
Kulör:
CT

FMH 304 CT Bronze Granex M1A Paladin

Exempel på kombinationer av Paladin med olika kulörer och glans

FMH 5WL

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 1,5 mm
Kulör:
Silver | CT | T22

FMH 304 BA Silver 5WL

Exempel på kombinationer av 5WL med olika kulörer och glans

FMH Pippin

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 1,5 mm
Kulör:
CT | T22

FMH 304 CT Black Satin Pippin

Exempel på kombinationer av Pippin med olika kulörer och glans

FMH Cambridge

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 1,5 mm
Kulör:
Silver | CT | T22

FMH 304 BA Silver Cambridge

Exempel på kombinationer av Cambridge med olika kulörer och glans

FMH Pinstripe

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 1,5 mm
Kulör:
CT | T22

FMH 304 T22 Rosy Gold Mirror Pinstripe

Exempel på kombinationer av Pinstripe med olika kulörer och glans

FMH 2WL

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 1,2 mm
Kulör:
Silver | CT | T22

FMH 304 BA Silver 2WL

Exempel på kombinationer av 2WL med olika kulörer och glans

FMH 7GM

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 1,5 mm
Kulör:
Silver | CT | T22

FMH 304 BA Silver 7GM

Exempel på kombinationer av 7GM med olika kulörer och glans

FMH 9EH

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 1,5 mm
Kulör:
Silver | CT | T22

FMH 304 BA Silver 9EH

FMH 10WG

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 1,5 mm
Kulör:
Silver | CT | T22

FMH 304 BA Silver 10WG

Exempel på kombinationer av 10WG med olika kulörer och glans

FMH Canvas

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 2,0 mm
Kulör:
Silver | CT

FMH 304 BA Silver Canvas

Exempel på kombinationer av Canvas med olika kulörer och glans

FMH Linen

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 2,0 mm
Kulör:
Silver | CT

FMH 304 BA Silver Linen

Exempel på kombinationer av Linen med olika kulörer och glans

FMH Quilted

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 0,8 mm
Kulör:
Silver | CT | T22

FMH 304 BA Silver Quilted

Exempel på kombinationer av Quilted med olika kulörer och glans

FMH TREADTEX®

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 3,0 mm
Kulör:
Silver | CT | T22

FMH 304 BA Silver Treadtex®

Exempel på kombinationer av TreadTex® med olika kulörer och glans

FMH 11PS

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 1,5 mm
Kulör:
Silver | CT | T22

FMH 304 BA Silver 11PS

Exempel på kombinationer av 11PS med olika kulörer och glans

FMH 12LG

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 2,0 mm
Kulör:
Silver | CT

FMH 304 BA Silver 12LG

Exempel på kombinationer av 12LG med olika kulörer och glans

FMH Checks

Bredd:
1250 mm
Längd:
2500 mm | 3000 mm
Tjocklek:
Min 0,8 mm | Max 2,0 mm
Kulör:
Silver | CT

FMH 304 BA Silver Checks

Exempel på kombinationer av Checks med olika kulörer och glans