Skärmundertak
gamla Cosmoramas

Projekt:
Skärmundertak gamla Cosmoramas, Östra Hamngatan, Göteborg
Arkitektkontor:
White Arkitekter
Fastighetsägare:
Balder
Huvudentreprenör:
GNB Bygg AB
Plåtarbeten:
CMH Smides AB
Ytfinish:
FMH 304 T22 Gold Mirror Pagoda

Skärmundertak
gamla Cosmoramas

Projekt:
Skärmundertak gamla Cosmoramas, Östra Hamngatan, Göteborg
Arkitektkontor:
White Arkitekter
Fastighetsägare:
Balder
Huvudentreprenör:
GNB Bygg AB
Plåtarbeten:
CMH Smides AB
Ytfinish:
FMH 304 T22 Gold Mirror Pagoda