S:t Jörgens skola

Projekt: 
Utbyggnad S:t Jörgens skola, Helsingborg
Arkitektkontor: 
House Arkitekter
Fastighetsägare: 
Fastighetsförvaltningen i Helsingborg
Huvudentreprenör: 
BAB Bygg
Plåtarbeten: 
FL Plåt AB
Ytfinish: 
FMH 304 T22 Gold Granex M1A, Pagoda

S:t Jörgens skola

Projekt: 
Utbyggnad S:t Jörgens skola, Helsingborg
Arkitektkontor: 
House Arkitekter
Fastighetsägare: 
Fastighetsförvaltningen i Helsingborg
Huvudentreprenör: 
BAB Bygg
Plåtarbeten: 
FL Plåt AB
Ytfinish: 
FMH 304 T22 Gold Granex M1A, Pagoda