Renovering Nordstan

Fasaden mot Brunnsparken, Göteborg

Projekt:
Vasakronans projekt vid Brunnsparken, Nordstan, Göteborg
Arkitektkontor:
Semrén & Månsson 
Fastighetsägare:
Vasakronan
Huvudentreprenör:
Säve Bygg
Glasinfattningar:
Ferm & Persson AB
Ytfinish som använts till glasinfattningar:
FMH 316 CT Champagne Granex M1A, Plain

Renovering Nordstan

Fasaden mot Brunnsparken, Göteborg

Projekt:
Vasakronans projekt vid Brunnsparken, Nordstan, Göteborg
Arkitektkontor:
Semrén & Månsson 
Fastighetsägare:
Vasakronan
Huvudentreprenör:
Säve Bygg
Glasinfattningar:
Ferm & Persson AB
Ytfinish som använts till glasinfattningar:
FMH 316 CT Champagne Granex M1A, Plain