Renovering
HANSA Companiet

Projekt:
Renovering av HANSA Companiet Galleria, Malmö
Arkitektkontor:
FOJAB Arkitekter
Fastighetsägare:
Assemblin AB
Byggherre:
Hansa Companiet / hyresgäster
Plåtarbeten:
SANN Smide m.fl.
Ytfinish:
FMH 304 T22 Gold Granex M1A, Plain
som används till hörnskydd på pelare mm.

Renovering
HANSA Companiet

Projekt:
Renovering av HANSA Companiet Galleria, Malmö
Arkitektkontor: 
FOJAB Arkitekter
Fastighetsägare: 
Assemblin AB
Byggherre: 
Hansa Companiet / hyresgäster
Plåtarbeten: 
SANN Smide m.fl.
Ytfinish: 
FMH 304 T22 Gold Granex M1A, Plain 
som används till hörnskydd på pelare mm.