Nya Regionens Hus

Projekt: 
Nya Regionens Hus, Göteborg
Arkitektkontor: 
White Arkitekter
Fastighetsägare: 
Västfastigheter
Huvudentreprenör: 
Skanska
Plåtarbeten: 
UPB AS
Ytfinish: 
FMH 316 CT Rosy Gold BA, Pagoda
Miljömärkning: 
Miljöbyggnad Guld

Nya Regionens Hus

Projekt:
Nya Regionens Hus, Göteborg
Arkitektkontor:
White Arkitekter
Fastighetsägare:
Västfastigheter
Huvudentreprenör:
Skanska
Plåtarbeten:
UPB AS
Ytfinish:
FMH 316 CT Rosy Gold BA, Pagoda
Miljömärkning:
Miljöbyggnad Guld