Kvarteret Sirius Malmö

Projekt:
Kontorshus Kvarteret Sirius, Carlsgatan, Malmö
Arkitektkontor:
TEMA Gruppen
Fastighetsägare:
Wihlborg Fastigheter 
Byggherre:
Veidekke Bygg Syd 
Plåtarbeten:
Plåtexpressen i Malmö AB
Ytfinish:
FMH 304 T22 Gold Hairline, 5WL
som använts till fasadpartier, fyllningar och omfattningar. 
Miljöklass:
Miljöbyggnad Guld

Kvarteret Sirius Malmö

Projekt:
Kontorshus Kvarteret Sirius, Carlsgatan, Malmö
Arkitektkontor:
TEMA Gruppen
Fastighetsägare:
Wihlborg Fastigheter 
Byggherre:
Veidekke Bygg Syd 
Plåtarbeten:
Plåtexpressen i Malmö AB
Ytfinish:
FMH 304 T22 Gold Hairline, 5WL
som använts till fasadpartier, fyllningar och omfattningar. 
Miljöklass:
Miljöbyggnad Guld