Kv Myrten 10

Projekt:
Kv Myrten 10, Vänersborg
Arkitektkontor:
White Arkitekter
Fastighetsägare:
Vänersborgs kommun
Entreprenör:
K21 Entreprenad AB
Plåtarbeten:
Göteborgs Förenade Plåtslageri AB
Ytfinish:
FMH 304 CT Champagne Satin, 5WL

Kv Myrten 10

Projekt:
Kv Myrten 10, Vänersborg
Arkitektkontor:
White Arkitekter
Fastighetsägare:
Vänersborgs kommun
Entreprenör:
K 21 Entreprenad AB
Plåtarbeten:
Göteborgs Förenade Plåtslageri AB
Ytfinish:
FMH 304 CT Champagne Satin, 5WL