Kompassen köpcenter

Projekt:
Ombyggnad Kompassen köpcenter, Göteborg
Arkitektkontor:
Liljevalls Arkitekter
och Ågren Konsult
Fastighetsägare:
Vasakronan
Plåtarbeten: 
POGAB – före detta Gårda Byggnadsplåt AB
Ytfinish:
FMH 304 T22 Gold Granex M1A Plain

FMH levererade rostfritt stål med ytfinish FMH 304 T22 Gold Granex M1A Plain, för ombyggnad av Kompassen, ett ombyggnadsprojekt under 2015–2016. Vårt material används till bl.a. följande: Fasadbeklädnad, glaskonst montage, dörrplåtar, dörrpartier, fönsterpartier, socklar, undertak, perforeringsytor m.m.

Kompassen köpcenter

Projekt:
Ombyggnad Kompassen köpcenter, Göteborg
Arkitektkontor:
Liljevalls Arkitekter
och Ågren Konsult
Fastighetsägare:
Vasakronan
Plåtarbeten: 
POGAB – före detta Gårda Byggnadsplåt AB
Ytfinish:
FMH 304 T22 Gold Granex M1A Plain

FMH levererade rostfritt stål med ytfinish FMH 304 T22 Gold Granex M1A Plain, för ombyggnad av Kompassen, ett ombyggnadsprojekt under 2015–2016.
Vårt material används till bl.a. följande: Fasadbeklädnad, glaskonst montage, dörrplåtar, dörrpartier, fönsterpartier, socklar, undertak, perforeringsytor m.m.