Skärmundertak Lagerhaus

Projekt: Skärmundertak Lagerhaus, gamla Cosmoramas, Östra Hamngatan, Göteborg
Arkitektkontor: White Arkitekter
Fastighetsägare: Balder
Huvudentreprenör: GNB Bygg AB
Plåtarbeten: CMH Smides AB
Ytfinish: FMH 304 T22 Gold Mirror Pagoda