Nyköpings Lasarett

Godsmottagning

Fasadbeklädnad och grindar/skjutväggar:
UNA Portar AB
Ytfinish:
FMH 304 CT Rosy Gold Mirror ColourStretch

Nyköpings Lasarett

Godsmottagning

Fasadbeklädnad och grindar/skjutväggar:
UNA Portar AB
Ytfinish:
FMH 304 CT Rosy Gold Mirror ColourStretch