Skeppsbron, Göteborg

Projekt: Skeppsbron, Göteborg
Arkitektkontor: AbD Arkitektbyrån Design
Lokal plåtentreprenör: Göteborgs Förenade Plåt
Ytfinishar som har används:
Fasadelement, interiördetaljer, skyltpaneler:
FMH 316 T22 Rosy Gold Mirror, Pagoda,
Fasadelement och omfattningar:
FMH 316 T22 Rosy Gold Granex M1A, Plain och
Exteriört utskjutande undertak:
FMH 316 T22 Rosy Gold Vortex Soft, Plain