SF Göta Etapp 2

Bronze boxen
Kungsportsavenyn, Göteborg

Arkitekt: Semrén & Månsson
Fastighetsägare: Wallenstam
Entreprenör: Skandinaviska Glassystem AB
Plåtarbeten: Gårda Byggnadsplåt AB
Dörrar: Skånska Glasbyggarna AB
Ytfinish: FMH 316 CT Bronze Vortex Soft, Plain
Rendering: zynka visual (Semrén&Månsson)