SF Göta Bio

Kungsportsavenyn, Göteborg

Arkitekt: Semrén & Månsson
Plåt: Fasadsystem Stål
Fastighetsägare: Wallenstam
Ytfinishar:
Glasomfattningar och dörrpartier:
FMH 316 CT Bronze Vortex Soft, Plain
Samt interiört:
FMH 304 T22 Bronze Mirror, Plain