Renovering Publika ytor Radisson

Blu Scandinavia Hotell, Göteborg

Projekt: Renovering Publika ytor Radisson Blu Scandinavia Hotell, Göteborg
Arkitektkontor: Lundwall Architects
Fastighetsägare: Fastighets AB Balder
Entreprenör: Snickarbolaget i Uddevalla AB
Ytfinishar: 304 FMH T22 Rosy Gold Vortex Soft, Plain och 304 FMH T22 Black Vortex Soft, Plain.