Ombyggnad Eurostop, Halmstad

Projekt: Ombyggnad Eurostop, Halmstad 2015-2018
Arkitektkontor: Ågren – en del av Ramböll
Fastighetsägare: Eurocommercial Properties
Huvudentreprenör: MTA Bygg och Anläggning i Halmstad AB
Plåtarbeten: Plåtexpressen i Malmö AB
Ytfinish: FMH 316 T22 Rosy Gold Hairline, Pagoda

Eurostop i Halmstad byggs om till ett modernt och välutvecklat shoppingcenter. Projektet består av en total utbyggnad av befintligt center till ca 55 000 kvm. Resultatet kan vi se under de planerade premiärerna under 2017 och 2018.