Nyköpings Lasarett

Godsmottagning

Fasadbeklädnad och grindar/skjutväggar:
UNA Portar AB
Ytfinish: FMH 304 CT Rosy Gold Mirror ColourStretch