Nya Regionens Hus

Projekt: Nya Regionens Hus, Göteborg
Arkitektkontor: White Arkitekter
Fastighetsägare: Västfastigheter
Huvudentreprenör: Skanska
Plåtarbeten: UPB AS
Ytfinish: 316 FMH CT Rosy Gold BA, Pagoda
Miljömärkning: Miljöbyggnad Guld