Nolby Högar, kulturminnesplats

Söder om Sundsvall

Arkitekt / Designer: Birgitta Larsson, Format AB
Beställare: Trafikverket, Länsstyrelsen i Västerbotten, Sundsvalls kommun

FMH har levererat de rostfria ytfinisharna i Silver Super Mirror, FMH T22 Gold Mirror, ColourTex Bronze Vortex BS Soft till kulturminnesmärket designat av Format AB.

Detta är en informationsplats som byggs efter E4-bygget för att besökare ska kunna ta del av kulturlandskapet. I samband med E4-bygget har flera arkeologiska utgrävningar kring byarna Västbo och Nolby gjorts, vilket gjort att man har kunnat kartlägga Nolbys historia. Nu ska man under våren bygga ett nytt besöksområde i Nolby.
Nolby högar blir namnet på den informationsplats som ska göra det möjligt för besökare att ta del av kulturlandskapet. Informationsplatsen ska placeras intill kyrkoruinen som finns där i dag.
Tanken är att det ska finnas permanenta utställningar på plats som ska berätta historien om fornlämningsområdet, och arbetet med utformningen av platsen och de historiska texterna har redan påbörjats.