Kompassen köpcenter, Göteborg

Projekt: Ombyggnad Kompassen köpcenter, Göteborg
Arkitektkontor: Liljevalls Arkitekter
och Ågren Konsult
Fastighetsägare: Vasakronan
Ytfinish: FMH 304 T22 Gold Granex M1A, Plain

FMH levererade rostfritt 304 med ytfinish T22 Gold Granex M1A, Plain, för ombyggnad av Kompassen, ett ombyggnadsprojekt under 2015–2016.
Vårt material används till bl.a. följande: Fasadbeklädnad, glaskonst montage, dörrplåtar, dörrpartier, fönsterpartier, socklar, undertak, perforeringsytor m.m.