Good Morning Hotel Halmstad

Projekt: Good Morning Hotel, Halmstad 2019
Arkitektkontor: Ågren – en del av Ramboll
Fastighetsägare: Eurocommercial Properties
Huvudentreprenör: MTA Bygg och Anläggning i Halmstad AB
Plåtarbeten: Agne Eriksson Byggnadsplåtslageri AB och Västplåt AB
Ytfinish: FMH 316 T22 Rosy Gold Hairline, Pagoda