Miljö & kvalité

Vi arbetar i enlighet med ISO 9001 för kvalité samt enligt ISO 14001 för miljön.
Alla våra leverantörer är certifierade inom inom ovan nämnda ISO-standarder.

FMH Rimex rostfria material är registrerade hos Byggvarubedömningen och SundaHus.

Gå till Byggvarubedömingens hemsida och logga in
för att se bedömningarna på våra produkter:
FMH CT/T22 304, BVB ID 98173
FMH CT/T22 316, BVB ID 53325

Gå till SundaHus hemsida och logga in
för att se bedömningarna på våra produkter:
Rimex Colourtex 304
Rimex Colourtex 316