Rengöring och skötselanvisningar för FMH Rimex Rostfritt stål

Vad är FMH Rimex rostfria ytfinish

FMH Rimex rostfritt är ett förädlat rostfritt stål av högsta kvalité enligt vald legeringstyp. Vanligtvis för interiört bruk rostfritt EN1.4301 (304) och för exteriört bruk syrafast rostfritt EN1.4401 (316). Man utgår alltid från ett rostfritt stål med en blankglödgad yta, helt fri från föroreningar som kan uppkomma vid kallvalsning av plåten. Detta ger en jämn och hög kvalité på ytfinishar innan man vidareförädlar plåtarnas ytor med olika processer. Förädlingsprocesserna är följande var för sig eller i kombination: polering, slipning, blästring, elektrokemisk infärgning, titanbeläggning, mönstervalsning och prägling. Vid förädlingsprocesserna förfinas ytfinishen och stärks ytterligare, genom att ytfinishens kromoxidskikt blir jämnare, tätare och tjockare, vilket påverkar plåtytornas beständighet, hållbarhet och utseende. Detta minskar även risken för att föroreningar fastnar och rostmissfärgning uppkommer på materialens ytor. FMH Rimex rostfria ytor tål minst +200oC, 100% UV-beständigt, är fritt från pigment och organiska bindmedel, är 100% återvinningsbart, är registrerat och godkänt hos BVB och SundaHus.

FMH Rimex rostfria ytfinishar finns i tusentals varianter, som t.ex. silver-, koppar-, brons-, mässing – look. I spegelblankt, matt, borstat, slipat, plant eller mönstervalsat utförande. Kontakta oss på FMH för mer information om ytornas estetik, kulörer och egenskaper.

Skötsel, rengöring och vård av FMH Rimex Rostfritt Stål

  • Vid lätt nedsmutsning. Damm och lätt nedsmutsning kan avlägsnas med mjuk bomullsduk eller mikrofiberduk – torrt eller tillsammans med fönsterputs.
  • Vid livsmedelsföroreningar, fingeravtryck/handsmuts. Använd diskmedel och vatten, skölj och eftertorka med mjuk bomullsduk för att eliminera torkränder.
  • Vid nedsmutsning med oljor, fett, inbränt fett och färg/graffitti. Använd alkaliska rengöringsmedel, allt från diskmedel till ren lut eller lösningsmedel som t.ex. aceton, förtunning och färgborttagningsmedel. Styrka och koncentration beror på föroreningens art.
  • Vid limrester, etiketter, klistermärken, silikonfog. Använd lösningsmedel aceton eller förtunning.
  • Vid förorening ”cementvatten” tas det bort med sura rengöringsprodukter, VIKTIGT var försiktig, låt inte de sura rengöringsprodukterna verka mer än nödvändigt OBS! var alltid noga med att efterskölja och pH-neutralisera med vatten.
  • Vid saltvattenstänk och smutsig luft, normalt räcker det med att spola med sötvatten / regn. Om sotpartiklar/oljefilm av luftföroreningar inte släpper, kan man med fördel använda lämplig slags alkalisk rengöringsprodukt i lagom koncentration.
  • Vid uppkomst av ”rostfläckar” på Rostfritt stål kan man med försikthet kemiskt avlägsna ”rostfläckar” på den rostfria plåtytan med sura rengöringsprodukter. Dessa rostfläckar består av partiklar som fäster utanpå det rostfria materialet och skapar estetiska missfärgningar. Före det att man behandlar en större yta med den valda sura rengöringsprodukten, prova och kontrollera metoden och resultatet. Var noga med att pH-neutralisera ytan efter den aktiva behandlingen är klar.
  • Vid andra föroreningar var vänlig kontakta FMH för konsultation och mer information.

VIKTIGT – ATT TÄNKA PÅ

OBSERVERA!  Använd aldrig rengörings- och ytvårdsprodukter som innehåller slipmedel, det kommer att skada materialets utseende och ytfinish permanent. Mässing- eller kopparputs får inte heller användas. Undvik produkter som innehåller klor, typ Klorin eller dylikt, kan orsaka frätskador på det skyddande kromoxidskiktet.

OBSERVERA! Vid användning av professionella rengöringsprodukter skall alltid lämplig personlig skyddsutrustning användas. LÄS NOGA på förpackningen och gällande bruksanvisningar/produktsäkerhetsdatablad för de produkter ni använder, så att inte skador uppstår på person, egendom, djur och natur.

Undvik att exponera rostfritt stål för klorgas i oventilerade miljöer, eftersom det kan orsaka förändringar och missfärgningar på materialets ytfinish. Om det framträder slitage i form av nötning och repor på FMH Rimex rostfritt, får det anses som naturlig patinering. För öka nötningsbeständigheten och reptåligheten bör man välja vårt material i en mönstervalsad finish i valfri kulör och ytfinish. Om oönskad patineringseffekt har uppstått, kan man vid behov i efterhand på lämpligt sätt eftermontera mönstervalsat material i samma kulör, på de ytor som är utsatta för mekaniskt slitage och nötning. Konsultera FMH för mer information och råd.

 

 

För mer information samt för att diskutera Era behov, är ni välkomna att kontakta oss.
E-post: info@fmhstainless.se
Tel: +46(0)31-748 22 77

Related Articles